In Out

Video

Video Procès de creació del Matte Painting “In Out”.

Creat a partir de fotografíes diverses integrament en Photoshop.

Vimeo YouTube

Comentaris

Pinzells per a Photoshop

Recursos

Selecció dels pinzells gratuïts que més utilitzo.

Els pinzells s’utilitzen en Photoshop per a crear textures, seleccions, etc…

Normalment es treballen amb tableta gràfica tot i que no es imprescindible.

Comentaris

The Bear

Video

Video Procès de creació del Matte Painting “The Bear”.

Creat a partir de fotografíes diverses integrament en Photoshop.

Vimeo YouTube

Comentaris